Noviinky - news 2018

 

Naša chovateľská stanica získala v klubovej súťaží

TOP Pes KCHKŠ   -   TOP Kennel Collie Smooth 2017


Ďakujeme týmto všetkým majiteľom našich odchovancov.

 ktorý nás tak úspešne prezentujú!

Would like to thanks all owners of our offspring´s for great care and presentation!

 

I. TOP male collie smooth 2017

Cinnaberry´s All Or Nut - Ting " Arvi "

II. TOP female collie smooth  2017

Cinnaberr s All Or Nut - Ting -  I. TOP stud male collie smooth 2017

Zenith Of Fame Fantazija -  II. TOP stud male collie smooth 2017

 

Shulune Imperial Signature - I. TOP breed female collie smooth 2017

Mighty´s Spring Meadow Hope Of Nadine - II. TOP breed female collie smooth 2017

--------------------

 

Všetky šteniatka z vrhu R sú šťastné v nových domovoch :)

All puppies from litter R are happy in their new families :)

 
 

----------------------

 

Október 2018 bol veľmi rušný na aktivity. Veľa výstav doma aj v zahraníčí, kde nás reprezemtovala hlavne mladá Olinka , ktorá úspešne vybehala niekoľko šampionátov :) rovnako krásne úspechy na EDS Warszawa 2018 dosiahli šteniatko Roy Rafer a šampiónka Ie Iris. Ďaľší odchovanci boli tiež veľmi úspešný, ako vo výstavných kruhoch, tak v rôznych šporových aktivitách.

MSM Paz Pelleas ,

Mighty´s Spring Meadow Pia Pixie 

MSM Olya Orla , MSM Pia Phiala ,

MSM Pou Payton

Srdečne všetkým gratulujeme :)

Výstavné a športové výsledky možete nájsť v jednotlivých kartách našich odchovancov v sekcii " aktivity ".

October 2018 was very busy for activities. Many exhibitions at home and abroad, where we mainly represented young Olinka, who successfully won several championships :) equally beautiful achievements on EDS Warszawa 2018 reached the puppy Roy Rafer champion Ie Iris. Other offspring´s were also very successful, both in showcases and in various sports activities. 

Congratulations to all of you :)

You can found results and sport successes of our offspring´s in activities section at their cards .

 
 
 
 
 
 

Keďže kapacita nášho webu je vľmi obmedzená, nemôžem sem pridať veľa krásnych fotiek. Čoskoro s pomocou priateľky Zuzky pripravujeme  paralelnú web stránku, kde sa viacej sekcií bude dať preložiť a uvoľní sa nám priestor :)


As the capacity of our site is very limited, I can not add many beautiful photos here. Soon, with the help of Zuzka, we are preparing a parallel web site where more sections will be able to transport and give us free space :)

 
 
 

15.9.2018 – KCHKŠ – Špeciálna výstava – Malý Lapáš

Judge – Michel Mocqué FR

Na tejto klubovej výstave sa zúčastnilo veľa našich odchovov a mali sme super spoločnosť, zábavu a krásne výsledky :) Chcem poďakovať všetkým majiteľom za krásnu prezentáciu a spoluprácu, ktorá vyvrcholila v záverčnej súťaži a naša chovateľská skupina získala BIS :)

Prvý raz sa prezentovala aj nača malá nádej - šteniatko Rea Rianne " Ajny "

Ktorá získala BIS baby ! :)

Všetkým srdečne gratulujeme!

Všetky výsledky nájdete v sekcii " aktivity - výsledky výstav - show results"

On our Specialty show KCHKŠ participate many of our offsprings with great resutls! Would like to thanks all owners for great presentation and cooperation witch make us very proud at Finals competition - getting BIS breeding group for our kennel ! :) Also our little hope - baby Ajny got BIS Baby!

BIG Congratulations to all!

All results you can found in section - activity´s - show results

 
 
 
 

18 - 19.8.2018 - sme sa zúčastnili s niektorými mašimi mládežníkmi MSM Paz Pelleas, sestrou MSM Peg Pegeen a MSM Oya Oilell na 2 x CACIB Duodanube v extrémne horúcom počasí. Napriek tomu sme vybehali krásne výsledky :)

18 - 19.8.2018 - we went with our youth team

MSM Paz Pelleas, sister MSM Peg Pegeen and MSM Oya Oilell to 2 x CACIB Duodanube in Bratislava, in extremly hot weather. Nevertheless we did very nice results :)

" Well done kids! "

Mighty´s Spring Meadow Paz Pelleas EX1, CAJC, Junior BOB => Junior CH SK

& Mighty´s Spring Meadow Peg Pegeen EX1, CAJC + BOS

Mighty´s Spring Meadow Oya Oilell  EX1, CAJC, Junior BOB + BOB  :)

 
 
 
 

12. - 13.5.2018 - few of our young offspring´s were presented us great on some shows.

Big congratulationms to owners and our " kids " :) Way to go !

At Duo CACIB Lučenec were Mighty´s Spring Meadow Pia Pixie " winning "  both days and Mighty´s Spring Medow Paz Pelleas at 12th.5. did also well. In Austrian Wieserburg it was Mighty´s Spring Meadow Pou Payton with great result too.

Naši odchovanci z vrhu P nás krásne reprezentovali  na Duo CACIB v Lučenci a  na IDS v rakúskom Wieselbergu . Srdečne gratulujeme majiteľom aj  " deťom " :) Len tak ďalej !

 

Mighty´s Spring Meadow Pia Pixie

 

Mighty´s Spring Meadow Paz Pelleas

 

Mighty´s Spring meadow Pou Payton

 

 
 

28.4.2018 - our offspring´s took a part at " working dogs club CAC show in Sweden.

They did great results - thanks to owners for nice presentation! :) Congratulations! :)

28.4.2018 - sa naši odchovanci zúčastnili na Národnej výstave CAC Klubu pracovných psov vo Śvédsku.

Obaja získali výborné výsledky - ďakujeme majiteľom za kásnu prezentáciu! :) Srdečne gratulujeme! :)

 Mighty´s Spring Meadow Joel Jago  -  Mighty´s Spring Meadow Pia Phiala

 

 

 

14.4.2018 - we had a main Club show in city park Lučenec.

Our young girl Mighty´s Spring Meadow Oya Oilell got great result with Junior Club winner under judge specialist Beverly White :) With this result she fulfilled Junior Champion SK title :)

14.4.2018 - Sme sa zúčastnili s mladou Mighty´s Spring Meadow Oya Oilell na výročnej Klubovej výstave.

Olinka získala výborný výsledok - Klubový víťaz mladých a splnila tým podmienky pre udelenie titulu Junior Šampión SK  :)

ďakujeme za fotku - www.collies.sk

 

7. - 8.4.2018 mali naše odchovy veľmi úspešný víkend :)

MSM Paz Pelleas, MSM Pou Payton, MSM Oya Oilell a MSM Nia Neala dosiahli výborné výsledky na niekoľkých výstavách :) Srdečne gratulujeme!

( z dôvodov zúženej kapacity web stránky nemôžem uverejňovať viacej fotografií, všetky výsledky najdete v sekcii Aktivity - výstavné výsledky , ďakujeme za pochopenie )

7. - 8.4.2018 - had some our offspring´s very successful weekend :)

MSM Paz Pelleas, MSM Pou Payton, MSM Oya Oilell a MSM Nia Neala got exccelent result

at some shows :) Big congratulations to all!

( our webpage has less space  and capacity in moment, please forgive us - we can´t add many new photos. All results you can found in activities section and show results, thank you for accepting it )

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša chovateľská stanica získala v klubovej súťaží

Viac tu: https://smoothcollie.webnode.sk/novinky/novinky-news-2017/

Naša chovateľská stanica získala v klubovej súťaží

TOP Pes KCHKŠ   -   TOP Kennel Collie Smooth 2016


Ďakujeme týmto všetkým majiteľom našich odchovancov.

 ktorý nás tak úspešne prezentujú!

Would like to thanks all owners of our offspring´s for great care and presentation!

I. TOP male collie smooth 2016

Cinnaberry´s All Or Nut - Ting " Arvi "

I. TOP female collie smooth  2016Viac tu: https://smoothcollie.webnode.sk/novinky/novinky-news-2017/

Naša chovateľská stanica získala v klubovej súťaží

TOP Pes KCHKŠ   -   TOP Kennel Collie Smooth 2016


Ďakujeme týmto všetkým majiteľom našich odchovancov.

 ktorý nás tak úspešne prezentujú!

Would like to thanks all owners of our offspring´s for great care and presentation!

I. TOP male collie smooth 2016

Cinnaberry´s All Or Nut - Ting " Arvi "

I. TOP female collie smooth  2016Viac tu: https://smoothcollie.webnode.sk/novinky/novinky-news-2017/

Naša chovateľská stanica získala v klubovej súťaží

TOP Pes KCHKŠ   -   TOP Kennel Collie Smooth 2016


Ďakujeme týmto všetkým majiteľom našich odchovancov.

 ktorý nás tak úspešne prezentujú!

Would like to thanks all owners of our offspring´s for great care and presentation!

I. TOP male collie smooth 2016

Cinnaberry´s All Or Nut - Ting " Arvi "

I. TOP female collie smooth  2016Viac tu: https://smoothcollie.webnode.sk/novinky/novinky-news-2017/

Naša chovateľská stanica získala v klubovej súťaží

Viac tu: https://smoothcollie.webnode.sk/novinky/novinky-news-2017/